Firmy zatrudniające studentów IT i informatyki

10 firm chętnie zatrudniających studentów IT

Studenci IT zdecydowanie stanowią na rynku pracy grupę uprzywilejowaną. Zresztą nie ma się co dziwić. Portale zamieszczające oferty pracy pełne są ogłoszeń od firm poszukujących osób z kwalifikacjami do pracy w branży IT, szacunki mówią o tym, że już w tej chwili w Polsce brakuje około 40 tysięcy specjalistów IT, a liczba ta na pewno będzie rosnąć – wprost proporcjonalnie do postępującego rozwoju technologicznego i informatyzacji.

Czy warto studiować kierunki powiązane z branżą IT?

Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna: zdecydowanie tak. Jeśli zastanawiacie się nad wyborem takiego kierunku studiów to lepiej przestać się wahać i złożyć odpowiednie dokumenty. Rynek pracy dla studentów, absolwentów i specjalistów branże IT to zdecydowanie rynek pracowników i nic nie świadczy o tym, aby ta sytuacja miała ulec pogorszeniu.

Potwierdzają to nie tylko obserwacje praktyków, ale także szereg badań. Jedne z nichna temat kariery zawodowej swoich studentów i absolwentów – opublikowała w zeszłym roku Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. Główny wniosek, jaki można z nich uzyskać, to trwający od kilku lat i wciąż nasilający się trend zaangażowania w pracę zawodową już nie tylko absolwentów kierunków IT, ale także studentów i to nawet będących na początkowym etapie nauki. Tendencję tą potwierdza coraz częstsza współpraca firm z uczelniami wyższymi, której celem jest zarówno uzyskanie wpływu na kierunki edukacji (i w efekcie wykształcenie absolwentów lepiej dostosowanych do istniejących reali rynku pracy), jak i pozyskanie pracowników. Firmy same wyszukują najbardziej odpowiadających im kandydatów, zapraszają do udziału w płatnych stażach i proponują zatrudnienie w formie umożliwiającej kontynuowanie nauki.

Wspomniane badania przeprowadzone zostały na grupie studentów studiów magisterskich uzupełniających (niestacjonarnych) oraz inżynierskich (stacjonarnych i niestacjonarnych). Najwyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano oczywiście w pierwszej z tych grup – aż 94,9% przyszłych magistrów pracowało, z czego 89,7% deklarowało zatrudnienie w zawodzie zgodnym z profilem kształcenia. Niższy (aczkolwiek jedynie nieznacznie) poziom zatrudnienia wykazany został w grupie studentów niestacjonarnych I stopnia. 87,9% z nich pracowało, z czego niemal połowa w zawodnie zgodnym z profilem kształcenia, a prawie 25% wykorzystywała w pracy umiejętności związane z kierunkiem studiów. Najrzadziej pracowali studenci I stopnia studiów stacjonarnych (35%, z czego 1/5 w zawodzie zgodnym z profilem kształcenia), jednakże duża część osób niepracujących wskazywała, że dopiero rozpoczęła studia i w tej chwili chce skupić się na nauce, a nie poszukiwaniu pracy. Warto także zauważyć, że wskaźnik ten jest znacznie wyższy, niż jego poziom wskazywany dla studentów pierwszego lub drugiego roku studiów stacjonarnych kształcących się w branży innej niż IT.

Gdzie znajdą pracę studenci i absolwenci studentów IT?

Jak już wspominaliśmy, firmy z branży IT chętnie współpracują z uczelniami, zatrudniają studentów i świeżo upieczonych absolwentów, a także realizują specjalne programy stażowe. Ranking 10 firm chętnie zatrudniających studentów IT opublikował w tym roku portal bulldogjob.pl. Sprawdźmy jakie to przedsiębiorstwa i co oferują.

Jeśli chodzi o oferty pracy w IT, przede wszystkim na uwagę zasługują dwa amerykańskie giganty branży IT, czyli Cisco i IBM. Obie firmy oferują studentom szerokie możliwości zdobywania doświadczenia i rozwoju, pierwsza za pośrednictwem realizującej szkolenia Akademii Cisco, druga – poprzez specjalny program praktyk studenckich. Współpracują one także z uczelniami. IBM z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz z Uniwersytetem Jagiellońskim, natomiast Cisco z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Politechniką Śląską w Gliwicach. Inne firmy, które oferują staże dla studentów to Asseco (ze swoimi programami Asseco Starter Program Stażowy oraz Asseco Starter Program Absolwencki) oraz Sii realizująca Letnią Akademię Talentów i Staż Intensywnie Informatyczny. Oba przedsiębiorstwa współpracują z uczelniami z całej Polski, w tym w ramach Polish Programers Project.

Na wspomnianym rynku IT liczą się także firmy z Polski, a wśród nich katowicki JCommerce i krakowski Comarch. W poszukiwaniu utalentowanych studentów i absolwentów współpracują one z wieloma uczelniami (Comarch z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Krakowską, a JCommerce z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Opolską, Politechniką Warszawską i Politechniką Śląską), a także realizują programy dla studentów (JStudent, Akademia Comarch oraz Comarch Skills Laboratory).

Ważnym pracodawcą na polskim rynku IT (szczególnie dla młodych talentów) jest także firma Atos, która poza główną siedzibą oddziału w Warszawie posiada biura w Gdańsku, Krakowie, Toruniu i Wrocławiu, co pozwala jej na współpracę z wieloma uczelniami z różnych części naszego kraju, w tym z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu i Bydgoszczy.

W ranking 10 firm chętnie zatrudniających studentów IT znajdują się jeszcze GFT, Mobica oraz Motorola Solutinos. Pierwsza z nich oferuje programy stażowe, szkolenia i kursy (głównie w ramach współpracy z wieloma polskimi uczelniami), druga udziela wsparcia technicznego i merytorycznego studentom Politechniki Warszawskiej, natomiast trzecia poszukuje młodych talentów na uniwersyteckich targach pracy, oferuje staże, a na co dzień współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim i z Politechniką Krakowską.

Widać więc, że studenci kierunków informatycznych mają wiele możliwości rozwoju i znalezienia pracy, szczególnie, że wspomniany ranking wymienia jedynie najważniejszych pracodawców, co na pewno nie wyczerpuje listy przedsiębiorstw zainteresowanych poszerzaniem swojej kadry i młodych zdolnych. A o tym, że polscy programiści zdecydowanie należą do tej grupy świadczy choćby zestawienie przygotowane przez HackerRank, serwis udostępniający zadania programistyczne on-line. Po przeanalizowaniu poprawności i szybkości rozwiązania określonych zadań okazało się, że Polacy znaleźli się na trzecim miejscu podium (po Chińczykach i Rosjanach).

Na jakie warunki pracy mogą liczyć studenci IT?

Jak więc widać przed studentami i młodymi absolwentami branży IT drzwi rynku pracy stoją otworem. Nie tylko mogą oni liczyć na szybkie znalezienie zatrudnienia, ale także na satysfakcjonujące warunki pracy, które z czasem – i zdobytym doświadczeniem – są coraz bardziej atrakcyjne.

Potwierdza to raport opublikowany w zeszłym roku przez jedną z czołowych firm headhunterskich, który podaje, że średnie zarobki w branży IT wahają się od 4,5 tys. brutto do aż 20-30 tys. brutto, co oznacza iż najczęściej przekraczają one średnią krajową. Co więcej, wysokie zarobki dotyczą nie tylko osób z doświadczeniem, ale także studentów i absolwentów, choć oczywiście są one skorelowane z kwalifikacjami, umiejętnościami i projektami, których realizacją może pochwalić się dane osoba.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zarobki w branży IT jest specjalizacja: najmniej zarabiają sprzedawcy usług IT, najwięcej – programiści aplikacji mobilnych oraz Java. Warto także pamiętać, że praca w tej dziedzinie to nie tylko wysokie zarobki, ale także dodatkowe bonusy, atrakcyjne pakiety socjalne, a często także elastyczność zatrudnienia.