biała tablica

Kanban w IT

Kanban to jedna z najbardziej popularnych metod potrzebna, by sprawować kontrolę nad procesem tworzenia oprogramowania. Z założenia ma zwiększyć produktywność programistów.

W świecie oprogramowania i IT, kanban znany jest jako proces ewolucyjny lub też system ulepszający tworzenie oprogramowania, konserwacji oraz operacji IT. David Anderson, wszechstronnie uważany jest za ojca „Metody Kanban”. W zakresie oprogramowania opisuje pięć podstawowych zasad, które umożliwiają znaczne ulepszenie w tworzeniu oprogramowania z wykorzystaniem metody Kanban. Zasady te to: Wizualizacja Pracy, Ograniczenie Pracy w toku (WIP – Work-In-Progress) oraz Pomiar i zarządzanie przepływem, Uwyraźnienie polityki procesu i Stosowanie modeli w celu dokonania Oceny Możliwości Poprawy.

Na czym polega kanban?

Kanban sprawia, że wygładzony zostaje przepływ pracy w celu zmaksymalizowania „przepustowości”, a także osiągnięcia produktów o wysokiej jakości.

W odróżnieniu do wielu różnych metodologii wprowadzających przełomowe i znamienne zmiany w procesach organizacji, Kanban to ewolucyjny system preferujący stopniowe ulepszanie istniejących już procesów organizacji. To sprawia z kolei, że wdrożenie Kanban jest dużo bardziej łatwiejsze od innych rozwiązań, co czyni go zarazem coraz bardziej popularnym narzędziem i recepturą do zarządzania wszelkiego rodzaju pracami, w tym programowania zwinnego.

Kanban w praktyce

Do podstawowych założeń systemu Kanban należą: zapewnienie wysokiej jakości wytwarzanym wyrobom i komponentom, jak najwyższe skrócenie czasu przygotowania i zakończenia produkcji, oraz redukcja liczebności partii produkcyjnych. Warto także wiedzieć, że system sterowania przepływem materiałów Kanban używa specjalnego rodzaju dokumentowania, tzw. Karty Kanban.

kanban vs scrum

Najlepsze rezultaty technika Kanban przynosi tam, gdzie jej zasięg obejmuje cały system produkcji. A więc od marketingu po dział wdrożeń czy dystrybucję.  Nie ogranicza się zatem tylko do działu rozwoju oprogramowania, lub pojedynczych zespołów. Kanban łączony bywa również ze Scrumem (scrum-ban), głownie w celu wypracowania kultury pracy zespołowej, a także sekwencyjnego podejmowania i realizacji zobowiązań.  Ponadto pomaga to w celu odkrywania niedociągnięć procesu produkcji. Kanban często należy zatem do podstawowej techniki organizacji pracy w zespołach utrzymaniowych, a także  tych, które mają pewne  problemy z utrzymaniem dyscypliny sprintów.

 

Sylwia Haliniak