praca zdalna

Praca w chmurze

Chmura obliczeniowa to najprościej mówiąc wirtualny dysk, dzięki któremu można przechowywać dane online, zamiast używać nośników pamięci w postaci dysków twardych, pendriva, czy płyt CD lub DVD. Ale jak działa taka chmura obliczeniowa? Czy istnieją darmowe chmury internetowe, z których każdy może skorzystać? Jeśli tak, jakie to chmury?

Jak działa chmura obliczeniowa?

Chmurę obliczeniową, tzw. cloud computing można zdefiniować, jako usługę, która polega na istnieniu sieci komputerowej (sieci serwerów), znajdującej się w określonym centrum obliczeniowym. Chmura ma na celu przechowywanie, użytkowanie i współdzielenie informacji z urządzeniami, które mają dostęp do sieci internetowej. Choć niektóre aplikacje funkcjonują w trybie offline.

Oznacza to, że chmura obliczeniowa to pewnego rodzaju miejsce w sieci, w którym przechowuje się różne typy plików, a większość z nich odtwarzana jest na dowolnym sprzęcie mającym połączenie z Internetem. Pliki z danymi znajdują się zatem na zdalnym serwerze, a nie na komputerze, z którego korzystamy. Tak więc komputer pełni tu funkcję narzędzia, za pomocą którego możemy dotrzeć do danych zamieszczonych w chmurze.

Dostęp do chmury jest możliwy poprzez założenie konta użytkownika. Podczas pracy w chmurze, zawarte w niej informacje, zostają podzielone na mniejsze grupy danych, z których każda znajduje się na innym serwerze, będą to np. dokumenty online. Aby otworzyć taki dokument, należy zapisać jego adres, którym jest link, a następnie udostępnić go odpowiednim osobom. Każda z nich wówczas ma dostęp do tego dokumentu i może go edytować oraz śledzić modyfikacje wykonywane przez inne upoważnione do tego osoby. Zapis dokumentu dokonuje się automatycznie. W ten sposób możliwa jest etapowa praca nad różnymi firmowymi lub prywatnymi projektami, z udziałem wielu osób, w sposób zdalny.

Należy pamiętać, że chmura to także pakiet narzędzi skonstruowanych, w celach korzystania z nich online, a więc różnego rodzaju aplikacje.

 

Zalety pracy w chmurze

  1. Praca w chmurze jest niezależna od systemu operacyjnego – ponieważ chmury działają dzięki połączeniu z Internetem;
  2. Dostęp do sieci zawsze gwarantuje dostęp do danych znajdujących się w chmurze i wszystkich zamówionych od dostawcy usług;
  3. Pracownicy firmy mogą korzystać z danych zamieszczonych w chmurze poza siedzibą firmy, np. na spotkaniach biznesowych, przy dostępie do Internetu – możliwa jest więc mobilność, która nie ogranicza dostępu do danych.
  4. Niższy koszt dla firm – korzystanie przez firmy z chmury stanowi mniejszy wydatek niż utrzymywanie serwerów własnych; firma nie musi dokonywać zakupu i aktualizacji oprogramowania oraz odpowiedniego do tego sprzętu;
  5. Zabezpieczenie przed utratą danych – wszystkich tych, które zostaną zapisane w chmurze;
  6. Wygodne rozwiązanie – oprócz braku konieczności instalacji oprogramowania, mając zapisane w chmurze dane, nie trzeba wykonywać ich kopii zapasowych oraz przenosić plików na różne komputery, na których pracujemy;
  7. Łatwość pracy w grupie – istnieje możliwość współpracy osób używających danych z tej samej chmury, poprzez wzajemne przekazywanie zadań, uwag do podejmowanych projektów, edycję tych samych dokumentów, itp.;
  8. Skalowalność chmury – polega na tym, że w chmurach występuje możliwość zwiększenia zasobów serwera, gdy jego obecne rezerwy pojemnościowe okażą się za małe dla potrzeb rozwijającej się firmy (jest to dodatkowa, lecz niewygórowana płatność);
  9. W chmurze nie występuje awaria stacji roboczej – w przypadku, gdy awarii ulegnie pewna jednostka, jej zadania od razu przejmowane są przez inne urządzenia;
  10. Wydajność chmury – centra obliczeniowe proponują wysoką moc obliczeniową, jakiej nie oferują stacje robocze.

Darmowe chmury internetowe

Chmury internetowe występują w dwóch rodzajach – mamy do czynienia z chmurami płatnymi oraz z chmurami darmowymi. Warto przyjrzeć się tej drugiej grupie, która dla wielu wyda się ciekawsza.

Darmowe chmury internetowe różnią się od płatnych przede wszystkim pojemnością dysku. Zatem, gdy potrzebujemy więcej miejsca na dysku na nasze pliki, należy za dodatkową opłatą wykupić taką usługę. Nawet w chmurach, niewymagających takiej opłaty, bezpłatna pojemność jest dość zróżnicowana, ponieważ może zależeć od wielu czynników, np. od rodzaju zakładanego konta i innych warunków określonych przez danego usługodawcę.

Obecnie na rynku działa wiele darmowych chmur internetowych, a wśród nich znajdują się między innymi:

1. Apple iCloud 

Jej darmowa pojemność wynosi 5 GB; w razie potrzeby użytkownik, za opłatą może rozszerzyć jej pojemność bezpośrednio z urządzenia iOS; w chmurze istnieje możliwość przechowywania obrazów, dokumentów, także tych w formacie PDF, arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji; będzie to dobre rozwiązanie dla użytkowników związanych z Apple;

2. Box

Chmura jest określana, jako mało skomplikowana ekonomiczna i funkcjonalna, za pomocą której można zarządzać np. multimediami i dokumentami; posiada szerokie możliwości udostępniania danych oraz możliwość ustawienia dostępności do danych w różnym stopniu różnym użytkownikom; jej darmowa pojemność wynosi 10 GB;

3. Dropbox

Jest jedną z bardziej znanych chmur internetowych, darmowa pojemność dysku wynosi 2 GB, zaś jej zwiększenie jest możliwe za dodatkową opłatą; posiada bogate funkcje udostępniania danych, nie tylko dla użytkowników Dropboxa oraz rozbudowane funkcje związane ze składowaniem, przesyłaniem zdjęć i tworzeniem albumów zdjęć, dzięki współpracy z aplikacją Carousel;

4. OneDrive

Znany wcześniej, jako SkyDrive; darmowa pojemność dostępna jest dla prywatnych użytkowników – to 15 GB, które można powiększyć o 20 GB, poprzez rekomendowanie usługi innym osobom i udostępnianie zdjęć; zaś oferta dla firm jest odpłatna, jednak początkowo firmom oferuje się bezpłatny okres próbny użytkowania chmury; w chmurze można przechowywać m.in. zdjęcia oraz dokumenty wykonane w programach Microsoft Office; nie jest to odrębny serwis i funkcjonuje, jako usługa Microsoft.

 

Dla kogo praca w chmurze?

Niewymagające opłaty pojemności powyżej wymienionych chmur, w większości będą wystarczające szczególnie dla prywatnych użytkowników, a w przypadku firm, oferowane pojemność niejednokrotnie okażą się za małe. Jednak koszty jej zwiększenia dla większości przedsiębiorstw są opłacalnym rozwiązaniem.

Jeśli decydujemy się na pracę w chmurze, należy przemyśleć, jakie rodzaje danych chcemy w niej zamieścić – ze względów bezpieczeństwa można nie przekazywać najbardziej poufnych informacji związanych z firmą – poza tym także określić, jaki mamy cel w pracy w chmurze obliczeniowej, jaki to będzie zakres usług, a następnie wybrać dostawcę odpowiedniego tych usług. Praca w chmurze to wygodne i z pewnych względów korzystne rozwiązanie, choćby dlatego, że z usług chmury można skorzystać poza stałym miejscem pracy i nie musi służyć temu komputer, a wiele mniejszych i bardziej poręcznych urządzeń, lecz warunkiem jest dostęp do Internetu – jednak w dzisiejszych czasach, nie stanowi to większego problemu. Ponadto korzystanie z chmury obliczeniowej jest jednym ze sposobów na obniżenie kosztów prowadzenia firmy oraz usprawnia wspólne wykonywanie obowiązków i komunikację między pracownikami danego przedsiębiorstwa.

 

 

Karolina Kowalczyk